domy - wille - rezydencje - dwory - posiadłości - pałace - zamki

Poland
440 000 €
Lower Silesia. Ruins of the defence castle from the 13th century, located at the hill 488 metres high, land parcel – 5.56 hectares grown with old forest. Suitable for hotel and tourism business activities.
Ruiny zamku obronnego z XIII wieku, na wzgórzu 448 m n.p.m., działka o powierzchni 5,56 ha porośnięta starodrzewem. Nadaje się na działalność hotelowo-turystyczną.
Tel. 71 337 84 42
Nr oferty: 010-79

Poland
840 000 €
Lower Silesia. The palace and park complex with an area of 3500 sq. m. located close to Zgorzelec city on the plot of 3,7 hectares. Built up by the cottage housing.
Zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3500 m2 usytuowany w okolicy Zgorzelca. Zespół obejmuje ok. 3,7 ha terenu na którym budynki tworzą zabudowę folwarczną.
Tel. 71 337 84 21
Nr oferty: 010-1041

Poland
1 440 000 €
Lower Silesia. The palace – park complex of the total area 4 100 sq. m. with a park of 10.19 hectares. There are the palace from the XVIII century. Realized in the baroque style on a plan of horseshoe.
Zespół pałacowo-parkowy o pow. całkowitej 4 100 m2 z parkiem o pow. 10,19 ha, w skład, którego wchodzi pałac z II. poł. XVIII w. zrealizowany w stylu barokowym na rzucie podkowy.
Tel. 71 337 84 24
Nr oferty: 010-1977

Poland
960 000 €
Lower Silesia. The historic palace from the late XIX century (1 135 sq. m.) with a beautiful park on the plot of 1.29 hectares. Building is renovated and restored under supervision of the conservator.
Zabytkowy pałac z końca XIX w. o pow. 1 135 m2 z pięknym parkiem na działce 1,29 ha. Budynek wyremontowany i odrestaurowany pod nadzorem konserwatora zabytków.
Tel. 71 337 84 05
Nr oferty: 010-2081

Poland
130 000 €
Wielkopolska. Built of brick, two-storey mansion from 1903 with an area of ​​600 sq. m. situated on a plot 20 000 sq. m. The building with electrical and water supply. For renovation.
Murowany z cegły, 2-kondygnacyjny dwór z 1903 roku o powierzchni 600 m2 położony na działce o powierzchni 20 000 m2. Budynek posiada przyłącze elektryczne i wodociągowe. Dworek do remontu.
Tel. 62 738 11 44
Nr oferty: 020-6552

Poland
1 195 000 €
Wielkopolska. Neoclassical mansion (760 sq. m.), restored, from XIX century. Plot: 43 000 sq. m. Now a luxurious residence near Poznan (15 minutes by car).
Odrestaurowany XIX wieczny dwór neoklasycystyczny o pow. 760 m2 stanowiący luksusową, reprezentacyjną rezydencję niedaleko Poznania na działce o pow. 43 000 m2.
Tel. 61 855 36 17
Nr oferty: 023-376

Poland
456 000 €
Mazowieckie. For sale: palace complex in excellent condition. The complex consists of a main building for a residence or hotel and an utility building. Total area – 2.06 h.
Kompleks pałacowy w doskonałym stanie technicznym. Kompleks składa się z budynku głównego na cele mieszkalne lub hotelowe oraz budynku gospodarczego. Posiadłość na przepięknym terenie 2,06 h.
Tel. 32 241 60 61
Nr oferty: 060-769

Poland
1 180 000 €
Zachodniopomorskie. Beautifully restored stately palace from the late 19th century (570 sq. m.) on a plot 770 sq. m. Very picturesquely situated in an attractive landscape and natural park.
Pięknie odnowiona rezydencja pałacowa z końca XIX w. o pow. 570 m2 na działce o pow. 770 m2 niezwykle malowniczo położona w atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo parku.
Tel. 94 316 62 62
Nr oferty: 067-164

Poland
890 000 €
Lower Silesia. Palace – a unique, representative, newly refurbished object designed for any type of business activity. The area of the building 850 sq. m., the area of the parcel-3486 sq. m.
Pałac – unikalny, reprezentacyjny, odrestaurowany obiekt na każdą działalność gospodarczą. Obecnie pod działalność biurowo-konferencyjną. Pow. obiektu 850 m2, pow. terenu 3 486 m2.
Tel. 71 337 84 19
Nr oferty: 014-14603

Poland
576 000 €
Zachodniopomorskie. The neo-baroque palace with an area. of 4885 sq. m. (about 50 rooms, 4 large halls) with a park of 10 hectares. Partially renovated. Located in a quiet and peaceful place.
Bardzo ładny, neobarokowy pałac o powierzchni 4885 m2 (ok. 50 pokoi, 4 duże sale) z parkiem o powierzchni 10 ha. Częściowo odnowiony. Położony w cichym i spokojnym miejscu.
Tel. 606 838 468
Nr oferty: 073-1452

Poland
768 000 €
Zachodniopomorskie. The palace of the 18th century in the baroque style of the area. 4 000 sq. m. with a beautiful park. Rebuilt in neogothic style: brick work with arcades, towers, statues.
Pałac z XVIII wieku w stylu barokowym o powierzchni 4 000 m2 z pięknym parkiem. Przebudowany w stylu neogotyckim, murowany, z krużgankami, wieżami, rzeźbami. Powierzchnia działki 65 400 m2.
Tel. 91 881 24 00
Nr oferty: 086-84

Poland
840 000 €
Kujawsko-pomorskie. Historic and restored palace (1 600 sq. m.) with a lovely park (4,5 ha) for sale. Designed for residential housing, hotel, conference center, spa or restaurant.
Zabytkowy, odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy o pow. 1 600 m2 z urokliwym parkiem (4,5 ha). Przeznaczenie: rezydencja mieszkaniowa, centrum konferencyjno-hotelowe, SPA.
Tel. 56 655 07 07
Nr oferty: 100-10

Poland
888 000 €
Pomorskie. The castle complex from 1325 with an usable area of 2970 sq. m. ,on a plot of 16 908 sq. m. Suitable for
a hotel and conference center.
Zespól zamkowy z 1325 roku o powierzchni użytkowej
2970 m2 posadowiony na działce 16908 m2. Idealnie nadaje się na centrum hotelowo-konferencyjne.
Tel. 55 279 04 07

Poland
1 940 000 €
Lower Silesia. The medieval castle with an area of 6 800 sq. m. The surface area is 20 769 sq. m. with the permission to build a conference – hotel centre with a SPA and swimming pool underground.
Średniowieczny zamek o pow. 6 800 m2, pow. terenu 20 769 m2. Posiada pozwolenie na budowę centrum konferencyjno-hotelarskiego ze SPA i basenem podziemnym.
Tel. 71 337 84 39
Nr oferty: 010-1911

Poland
6000 000 €
Małopolska. Palace & park complex of 1 488 sq. m. located on 100 000 sq. m. plot, (ca 135 km from Cracow). A wonderful view of the surrounding countryside and river.
Zespół pałacowo-parkowy o pow. 1 488 m2 na działce o pow. 100 000 m2, ok. 135 km od Krakowa. Z okien roztacza się przepiękny widok na okolicę i rzekę. Właściwa róża wiatrów.
Tel. 32 296 31 84
Nr oferty: 025-665

Poland
1 075 000 €
Lower Silesia. The palace and park complex with 2 ponds located on the site of the surface area of 10 ha (inc. park area – 5 ha). The palace building in good technical condition, inhabited.
Zespół pałacowo-parkowy z 2 stawami na działce o pow. 10 ha (w tym z parkiem o pow. ok. 5 ha), pałac w dobrym stanie technicznym, zamieszkały, nieruchomość pochodzi z okresu XVI i XVIII wieku.
Tel. 74 842 90 60
Nr oferty: 027-1328

Poland
2 640 000 €
Pomorskie. 19th century palace (2 109 sq. m.) after a complete renovation. Plot 13 500 sq. m. Nowadays it is a hotel (22 rooms, inc. 8 suites with separate bedroom) and a restaurant.
Pałac z XIX wieku o powierzchni 2 109 m2 po kompletnej renowacji na działce 13 500 m2. Obecnie hotel oraz restauracja. 22 pokoje, w tym 8 apartamentów z oddzielną sypialnią. Najwyższej jakości materiały.
Tel. 58 717 28 84
Nr oferty: 059-1897

Poland
600 000 €
Lower Silesia. The palace – park complex with farm buildings of usable floor area of 1 209 sq. m. for general overhaul. In the vicinity of the palace, there is farm buildings complex with big cowshed.
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny o pow. 1209 m2 do remontu, stan techniczny budynku – niezły, stan konstrukcyjny całości pałacu – bardzo dobry. Niedaleko pałacu zespół folwarczny z dużą oborą.
Tel. 74 842 90 60
Nr oferty: 027-1332

Comments are closed.

Previous Post
«

WGN - Nieruchomości sp. z o.o., ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław, tel. 71 377 84 00